GESTORIA DARDER

gallery/logo darder 10

Llei 2/2016 de 30 de març, de l'impost sobre estancies turístiques a les Illes Balears i de mides de impuls del turisme sostenible

Decret 35/2016 de 23 de juny, per el que ses desenvolupa la Llei de l'impost sobre estancies turístiques i de mides de impuls del turisme sostenible

Llei 8/2012 de 19 de Juliol de Turisme de les Illes Balears

Ingresa tu texto aquí

Llei 6/2017 de 31 de juliol de modificació de la Llei 8/2012 de 19 de juliol de turisme de les Illes Balears relativa a la comercialització de Estades Turístiques en Habitatges.

Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.