GESTORIA DARDER

gallery/logo darder 10

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Constitució de Comunitats de propietaris
Comptabilitat
Assistència a Juntes
Reclamació de morosos