GESTORIA DARDER

gallery/logo darder 10Vos recordem que el 20 de GENER, finalitza el termini de presentació de les liquidacions del I.R.P.F. retencions al personal (mod 111), retencions als lloguers, el pagament d'I.R.P.F. (115 mod), (mod. 130 i 131), IVA (mod 303) Corresponent al CUART trimestre de 2019.
­

 

Per tant, li demanem que ens facin arribar la documentació necessària abans de de GENER.
Els contribuents que vulguin domiciliar el pagament, ho han de fer abans de dia 15.