GESTORIA DARDER

gallery/logo darder 10

ASSESORIA LABORAL

Gestió de nómines, Contratacions, Acomiadaments, càlcul d'Indemnizacions i Pensions

Cotizacions a la Seguretat Social

Tramitació de Pensions de Jubiliació, Incapacitat, Orfandat y Viduïtat

gallery/13418851_1745144829102408_5773177994660906621_n