GESTORIA DARDER

gallery/logo darder 10

DEPARTAMENT JURÍDIC


DRET CIVIL
Contractes en general, reclamacions de quantitat, desnonaments, successions, herències, testaments, etc.
DRET DE FAMÍLIA
Separacions, divorcis i nul·litats. Règims de visites, custòdies, mesures patern-filials. adopcions

DRET ADMINISTRATIU
Reclamacions i recursos davant l'Administració.

DRET IMMOBILIARI I HIPOTECARI
Assessorament per a escriptures públiques. Conflictes possessoris. Expedients de domini, usucapion, etc ...
DRET ESTRANGERIA

gallery/logo_icaib_web